En elev sa til oss

“Det er viktig å få rask hjelp
så ikke problemene vokser seg store”

God oversikt over hvem som kan hjelpe ønsket de unge seg når vi spurte dem hva som kunne bidra til å redusere frafall og det tar vi på alvor. Vi ønsker å skape et samlingsplass for alle de gode organisasjonene som kan hjelpe unge. Allerede ligger mange viktige ressurser lett tilgjengelig i appen og vi jobber iherdig med å samle flere.

Ressursknapphet er ikke et ukjent fenomen i dagens skolehverdag og «den åpne døren» til hjelperne i systemet er nok ikke så åpen som så mange vil ha det til eller skulle ønske. Undervisning, møter og samtaler gjør at hjelpernes dører mange ganger er stengt, og for den eleven som har mannet seg opp til å ta kontakt, blir det da med det ene forsøket. Dessuten er det nok en god del elever som kvier seg for å komme med sine utfordringer og problemer eller spørre om ting som kan sette andre i dårlig lys. De kan også ha spørsmål i forhold til tabuer og skambelagte forhold som gjør det vanskelig å snakke med noen ansikt til ansikt.

Har du en tjeneste som er nyttig for unge så ta kontakt med oss!

Det er mange som kan hjelpe unge når de trenger det, men når hen står der med et spørsmål eller er i en vanskelig situasjon er det ikke alltid lett å vite hvem man kan spørre.

Elevtjenesten bidrar til å gi de unge oversikt over hvem som kan hjelpe, hva de kan hjelpe dem med og ikke minst sørge for at det er enkelt å komme i kontakt.

Vi jobber kontiunerlig med å legge til nyttige tjenester for de unge i appen. Hvis du har et tips eller kanskje du jobber i en organisasjon som er nyttig for unge å ha enkelt tilgang til, ja så ta kontakt med oss! Tilstedeværelse i appen er gratis.

Send en e-post til hei@kopling.no

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.