Elevtjenesten i media

Se hvem som har snakket om oss!

Hvis du er en del av pressen og trenger å snakke med noen av oss, send oss en mail på hei@kopling.no.

“Other new startups, like Elevtjenesten, e-health services for children in school and more health services are going digital, underlining the need and ability to innovate and change quickly”

“Innfører e-helsetjeneste for skoleungdom: I flere fylker har skoler tatt i bruk appen «Elevtjenesten» der elevene med enkle tastetrykk kan henvende seg”

“Å få hjelp når den trengs: Elevtjenesten er et tilbud til elevene. Her kan de få råd om utdanningsvalg, hjelp når det oppstår problemer og få støtte til å takle livets små og store utfordringer”

“30 prosent av elever i videregående skole falt ut av ulike årsaker. For Buskerud fylkeskommune ble en nettportal løsningen”

“For første gang kan elever stille spørsmål direkte til rådgiverne eller finne svar på de mest stilte spørsmålene”

“Offentlig sektor + innovasjon = business. Det startet med seier i Statens designkonkurranse med det store temaet “hvordan hindre frafall i skolen?””

“Så langt har appen vært en braksuksess, med eksepsjonelt gode tilbakemeldinger fra både elever og ansatte”

“Elevtjenesten er en digital løsning som gjør dialogen mellom elev og skolens instanser enklere, blant annet gjennom mulighet til å anonymisere kontakt. Målet er å redusere fravær og drop-out”

“I september rullet appen Elevtjenesten.no ut til Valdres videregående skole, for å gi et bedre tilbud til elevene”

“Appen Elevtjenesten skal brukes når elever vil kontakte ulike fagpersoner på skolen, for eksempel rådgiver og helsesøster”

“Elevene ønsker seg en “rød knapp” de kan trykke på og få hjelp – i stedet for å stå å banke på låste dører”

“Ny app gjør terskelen for å ta kontakt med rådgivere i skolen lavere”


Har du spørsmål?

Slå på tråden: 930 27 092

Elevtjenesten kort forklart

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.