Hva koster tjenesten?

Vårt mål er at så mange unge som mulig skal få enkel tilgang til hjelp når de trenger det. Derfor har vi også ulike prismodeller som gjør det gunstig uansett om du lurer på pris for en liten skole eller et helt fylke.

Lisens

Ungdomsskoler

Ta kontakt med oss og vi finner den mest gunstige prismodellen for din skole, kommune eller fylkeskommune.

Lisens

Videregående skoler

Ta kontakt med oss og vi finner den mest gunstige prismodellen for din skole, kommune eller fylkeskommune.

Lisens

Høyskoler og universitet

Ta kontakt med oss og vi finner den mest gunstige prismodellen for din skole eller universitet

Er du skoleeier?

Som skoleeier er det en unik mulighet i Elevtjenesten til å ivaretat kullansvaret. Alle unge bør i prinsipp ha tilgang til de samme hjelperne, men dette er ikke lett i praksis når geografien, folketallet og behovene varierer fra sted til sted. 

Bruk av Elevtjenesten gir fylkeskommunen muligheten til å tilby de samme hjelperne til alle unge, både de som går på skolen, de har sluttet og de som er i lære. 

Det er også mulighet å dele ressurser på tvers av mange skoler. Det trenger ikke være sånn at noen skoler ikke har tilgang til noen fagområder bare fordi folketallet er for lavt.

Vi har avtaler med flere fylkeskommuner og jo flere skoler jo enklere er det å være effektive i implementeringen av appen. Timer spart er penger spart for deg. 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan vi få denne på vår skole?

Hvis dere ønsker å få denne tjenesten på deres skole ta kontakt med oss og vi gir en innføring i tjenesten og hva som skal til for å implementere den.

Hva koster det å ha denne tjenesten?

Vi har ulike lisenser. Ta kontakt med oss og så finner vi den modellen som passer din skole best. Send oss en mail!

Hva skiller Elevtjenesten fra andre skoleapper?

Elevtjenesten er tverrsektoriell og kopler skole og helseapparatet sammen. I tjenesten kan man samhandle til elevens beste. Ved se skole og helse som en helhet kan man gjennomføre tiltak for å hjelpe elevene i deres skolehverdag og på sikt øke gjennomføringen av skolen.

Hva sier elevene?

Vi har nær dialog med elevene som bruker appen og gjennomfører jevnlig undersøkelser hvor vi måler den sosiale impackten. For elevene er verdien av denne tjenesten høy. les gjerne mer om hva elevene mener!

Hva er den viktigste fordelen med tjenesten?

Den aller viktigste fordelen med Elevtjenesten er at man kan spørre om hva man vil når man lurer. Mange elever har fortalt oss at å kunne stille spørsmålet når det dukker opp er verdifullt. En annen fordel er at man kan være anonym. Dette vet vi har bidratt til at unge som ellers ikke ville tatt kontakt har fått hjelp gjennom Elevtjenesten.

Les mer om gevintrealisering ved å bruke Elevtjenesten

Det er da bedre å møtes fysisk?

Det er vi på mange måter enig i, men samtidig vet vi at unge i dag er digitalt innfødte og digitale kommunikasjonskanaler er helt naturlig for dem, for mange er det til og med lettere å spørre via en digital tjeneste.

Hvordan kan Elevtjenesten bidra til samhandling?

I Elevtjenesten har hjelperne mulgihet til å samhandle ved at de kan overføre en elev til en annen hjelper. Målet med Elevtjenesten er å senke terskler og åpne dører gjennom å gi elevene god oversikt over hvem som kan hjelpe dem. De skal ikke møte stengte dører og de skal ledes til den mest egnede hjelperen uten at dialogen kuttes. Kort fortalt; når en elev tar kontakt skal hen få hjelp av den hjelperen som er best egnet.


Vi  vil gjerne høre fra deg!

Hvis du lurer på hvordan Elevtjenesten fungerer, hva som skal til for å ta den i bruk på din skole, pris eller andre ting – så vil vi gjerne høre fra deg!

send oss en e-post eller ring 93027092

Kopling – HQ Fredrikstad

Nygaardsgata 33 
1606 Fredrikstad

Kopling – AVd. Oslo

Pilestredet Park 31
0176 Oslo

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.