Redusere frafall i skolen

12.01.21

Hvordan redusere frafall i skolen? Dette var spørsmålet designerne bak Kopling AS forsøkte å finne svar på da de i 2013 begynte å samtale ved elever ved pilotskolen Rosthaug Videregående skole i BFK.

Helsefremmende skoler

15.12.20

Hva er helsefremmende skoler? Og hvorfor er Elevtjenesten et viktig bidrag til å skape helsefremmende skoler for både elever og ansatte? Du får svaret her!

Unges fysiske og psykiske helse under covid-19

12.02.21

Unges fysiske og psykiske helse under covid-19 pandemien har fått mye oppmerksomhet – hva sier de foreløpige rapportene? Og hva har Elevtjenesten bidratt med? Les mer her!

Samarbeid med Høgskolen i Østfold

29.01.21

Vi er opptatt av fag og kompetanse – derfor er vi glade for å ha inngått samarbeid med Høgskolen i Østfold om et spennende studentprosjekt. Les mer her!

Hva synes de unge om appen?

30.05.2020

Det er stor enighet blant ungdommene om at Elevtjenesten-applikasjonen er en nyttig løsning for mange, og trolig når vi elever som ellers ville hatt vanskeligere for å ta kontakt – og kanskje ville latt det være. 

Personvern og datasikkerhet

22.01.21

Hva gjør Elevtjenesten til et trygt og sikkert alternativ til digital kommunikasjon mellom elever og skolens ressurspersoner? Her kan du lese mer om de strenge sikkerhetsmessige kravene vi følger.

Elevtjenesten bidrar til gevinster

10.11.20

Gevinstrealisering handler om å hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hvilke gevinster tjenesten har for elever, ressurspersoner og skoleeier.

Bærekraftsmålene

28.12.20

Helt fra oppstarten av Kopling AS har virksomheten hatt et ønske om å bidra til en positiv utvikling – både lokalt, nasjonalt og globalt. Å arbeid med FNs 17 bærekraftsmål har derfor vært en viktig rettesnor i driften av vår virksomhet. Les mer her!

En enklere skolehverdag for elever

04.01.21

Les om hvordan Elevtjenesten kan gjøre skolehverdagen enklere for elevene og ressurspersoner på skolen!

Hvorfor bør skolen ta i bruk Elevtjenesten?

13.11.21

Her kan du lese om fordeler for skoleledelse og skoleeier ved å ta i bruk tjenesten.  

Ferd Sosiale Entreprenører og PodCast

11.10.2019

Vi har vært med i Impactpodden hvor forteller Line om reisen fra idé, via pilot – til utrulling av Elevtjenesten. Hun deler også sine erfaringer om hva som skal til for å løse målgruppens behov og hvordan slike innovative prosesser skjer i samarbeid med det offentlige.

Kopling – En litt annerledes historie

08.09.20

Hvordan ble Elevtjenesten til? Les historien om hvordan tjenesten ble utviklet av elever – for elever! 

Vi er en lærebedrift!

08.06.20

Kopling AS er en godkjent lærebedrift! Les mer her. 

Viken Fylkeskommune

04.03.21

Vi gleder oss over spennende prosjekt med Viken Fylkeskommune. Les mer her!

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.