Helsefremmende skoler

Helsefremmende arbeid:”…den prosess som setter folk bedre i stand til å få økt kontroll over og forbedre og bevare sin helse” (WHO, 1986)

Hva er helsefremmende skoler?

Med helsefremmende skoler menes ofte skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet. Elevtjenesten er et av bidragene som kan bidra til en helsefremmende skole. Vår tjeneste bidrar til å senke tersklene for at elevene kan be om hjelp gjennom å tilgjengliggjøre ressurspersoner på skolen.

Noen kjennetegn ved helsefremmende grunnskoler er:

  • Det helsefremmende arbeidet er forankret i skolens styringsdokumenter og arbeidsmåter.
  • Folkehelsearbeidet på skolen er organisert med en folkehelsegruppe med sentrale representanter og folkehelsekoordinator
  • Skolen har elevtjeneste med følgende tjenester representert; miljøarbeider eller tilsvarende, sosialfaglig rådgiver, karriere-og sosialpedagogisk rådgiver, helsesøster og folkehelsekoordinator. Skolen har helsesøster tilgjengelig. Det er her Elevtjenesten-appen kan bidra til å gjøre kontakten med disse tjenesten lettere for elevene.
  • Skolen har sin egen handlingsplan for god psykisk helse som benyttes systematisk i skolens folkehelsearbeid.
  • Skolen legger til rette for fysisk aktivitet utenom kroppsøvings- og idrettsundervisning.
  • Skolens kantine er åpen før første time og legger til rette for at elever kan spise frokost der. Kantina følger retningslinjer for mat og måltider i videregående skole.
  • Skolen jobber aktivt for at skoletiden er tobakksfri, rusfri og dopingfri og har rutiner for å forebygge debut og bruk av tobakk og rus- og dopingmidler.

Vi heier på alle helsefremmende skoler, og er stolt av å være en tjeneste som bidrar i et slikt helsefremmende arbeid!

Her kan du lese mer om hva Nina Grieg Viig (PhD. ved Høgskolen i Bergen) skriver om helsefremmende arbeid relatert til skoler og hvordan skoler kan arbeide aktivt med helse og læring: 

 

”Healthy young people who attend school tend to learn better, and good education leads to healthier people” 

(St Leger, Young, Blanchard, Perry, 2009)

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.