Elevtjenesten – det digitale kontaktpunktet

Et viktig virkemiddel for helsefremmende skoler.

Formålet med Elevtjenesten

Elevtjenesten er en digital tjeneste som møter ungdommene der de er og gjør dialogen med Elevtjenesten ved skolen enklere. Elevene kan spørre når de lurer på noe, og de kan være anonyme hvis de trenger det.

Vår viktigste oppgave er å bidra til dialog og å senke tersklene. Tjenesten gir skolene og fylkeskommunene en god mulighet til å ivareta kullansvaret og bidra til helsefremmende skoler. 

GDPR og datasikkerhet

Tjenesten er et trygt og sikkert alternativ til digital kommunikasjon mellom elever og skolens ressurspersoner. 

Vi tar personvern og sikkerhet på alvor, og har utviklet en trygg applikasjon, som oppfyller alle sikkerhetsmessige krav og vår behandling av personopplysninger, er i overensstemmelse med et til enhver tid gjeldende personvernregelverk. Tjenesten er utviklet i Norge av et norskeid selskap.


Trygg og sikker digital kommunikasjon for helsefremmende skoler

Elevtjenesten

Det digitale kontaktpunktet.

Tilgjengelig og oversiktlig

Elevtjenesten gir unge en rask og enkel oversikt over alle som kan hjelpe dem med enkle spørsmål eller når de står i vanskelig situasjoner. Det er lett å få hjelp i appen.

Samhandling

 I Elevtjenesten kan skolens hjelpere samhandle slik at de unge alltid får snakke med rett fagperson. Målet er å senke tersklene og sørge for at man alltid for kontakt med den som kan hjelpe best. 

Økonomisk og nyttig

Gjennom Elevtjenesten kan unge få et likere og rikere tilbud av fagpersoner i samme kommune eller fylkeskommune. Økonomisk for samfunnet og nyttig for de unge.

Tverrsektoriell

Elevtjenesten er tverrsektoriell og gir elevene tilgang til hjelpere som ikke ligger i de tradisjonelle skolesystemene. Elevtjenesten bidrar også til tverrsektoriell samhandling direkte i tjenesten.

Vær tilgjengelig for elevene der de er!

Etter å ha snakket med hundrevis av elever og ansatte ved flere skoler fant vi at det er mange ting man kan gjøre for å forbedre skolehverdagen til både elevene og skolens ansatte.

I en travel skolehverdag er det ikke lett å gjennomføre en åpen dør-filosofi, og av ulike årsaker er det noen spørsmål det er lettere å stille digitalt.

Vi fått hundrevis av innsikter fra elevene som har hjulpet oss med å utvikle tjenesten. Det er gjennom utstrakt kontakt med elevene vi har forstått hvor nyttig det er å ha alle hjelperne samlet i en tjeneste, enkelt tilgjengelig på telefonen, når man har et spørsmål eller en bekymring.

ETT KONTAKTPUNKT

Uavhengig av hvem eleven trenger å snakke med kan man bruke appen for å ta kontakt. Elevene slipper høye og mange terskler.

KULLANSVAR

Elevtjenesten skiller ikke på om man er elev, lærling eller annet, alle har lik mulighet til å få hjelp. 

SAMHANDLINGSVERKTØY

Hjelperne har verktøy for å samhandle i Elevtjenesten, dette bidrar til at eleven alltid får den beste hjelpen. 

Likt tilbud til alle

Flere skoler kan dele ressurspersoner og på den måten tilby et større spekter av hjelpetjenester til elevene. Dette er også positivt for skoler med flere lokasjoner.

Bredere tilbud

Ressurspersoner kan deles på tvers av skoler. Det betyr at skoler som består av flere lokalsjoner kan ha det samme tilbudet til alle hele uken.

Alltid tilgjengelig

Man kan ta kontakt i Elevtjenesten når man har behov for det. For mange er det viktigste å kunne spørre når man lurer, det er helt fint å få svar etterhvert.

rask og enkel implementering på skolene

Kom i gang raskt og enkelt

Det har vært viktig for oss å sørge for at det er enkelt for skolene å ta i bruk appen, derfor har vi laget en skolepakke for de skolene som ønsker å ta den i bruk. Det krever svært lite involvering fra skolen sin side, men vi ser at ved å bruke 1-2 timer i opplæring av hjelperne og informasjonsformidling til elevene så er skolen godt rustet til å ta appen i bruk.

Implementering

Implementering: Vi setter opp løsningen for din skole. Dere får en egen plattform hvor dere eier og kan redigere alt innhold. På denne måten har skolene fleksibilitet og kan tilpasse alt innholdet lokalt.

Opplæring

Vi tilbyr en dag med opplæring av både hjelperne, og informasjon til elever og lærere. Vi har skreddersydd et opplæringsopplegg som gir skolen og elevene de beste forutsetningene for å ta løsningen i bruk.

Markedsføring

Vi har laget en markedsføringspakke bestående av plakater, film, digitale skjermeplakater, bannere osv. Skolen vil jevnlig motta markedsføringmateriell til bruk i skolen.

Spør oss gjerne!

Vi i Elevtjenesten brenner for at alle unge skal ha enkel tilgang til ressurpersoner som kan hjelpe dem gjennom tunge perioder, bidra til gjøre valgene litt enklere og generelt bidra til et økt samhold i og utenfor skolen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om tjenesten.

Kopling HQ

Nygaardsgata 33 A
1606 Fredrikstad

Kopling Oslo

Pilestredet Park 31
0176 Oslo

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.