Hvorfor bør skolen ta i bruk Elevtjenesten?

Fordi tjenesten bidrar til enkel dialog mellom elever og ressurspersoner – som et viktig bidrag til å skape gode, helsefremmende skoler – til det beste for både elever og ansatte.

Gevinster for skoleleder og skoleeier:

For skoleleder:

 • Økt synlighet av relevante hjelpetjenester på skolen
 • Kvalitetssikret digitalt hjelpemiddel for ansatte
 • Kan få tilsendt statistikk som måles per skole og som viser antall sendte meldinger, aktive brukere og tid per besøk på “ofte stilte spørsmål” 
 • Vi sørger for et enkelt opplæringskurs (1-2 timer) for å sørge for at alle hjelperne på skolen er trygge på løsningen før den tas i bruk
 • Får tilsendt ferdig markedsføringsmateriell og informasjon fra oss som kan henges opp på oppslagstavler (både fysisk og digitalt)
 • Nyhetsbrev med oppdateringer om viktige hendelser, tips eller fagartikler 

For skoleeier: 

 • Bidrar til å skape en helsefremmende skole som setter fokus på elevers psykiske helse gjennom å senke tersklene for å ta kontakt eller be om hjelp
 • Fremmer tilgjengeliggjøring av et allerede eksisterende hjelpeapparat på skolen
 • Senke terskler for å ta kontakt ved mobbing, depresjon, drop-out osv. 
 • Vi har laget en markedsføringspakke bestående av plakater, film, digitale  skjermplakater, bannere osv. Skolen vil jevnlig motta markedsføringsmateriell til bruk i skolen.
 • Ved å bruke appen kan man ivareta et kullansvar. Unge som ikke er elever ved skolen kan også få tilgang til ressurspersonene ved skolen. 
 • Det er muligheter for å legge til andre hjelpere utenfor skolen, for eksempel NAV og IKT.
 • Implementering av tjenesten: Vi setter opp løsningen for din skole. Dere får en egen plattform hvor dere eier og kan redigere alt innhold. På denne måten har skolene fleksibilitet og kan tilpasse alt innholdet lokalt.
 • Tar i bruk en etablert og sikker tjeneste som er i bruk i flere fylker og som er utviklet i samarbeid med og etter ønske fra mange elever
 • Vi gjennomfører også en årlig spørreundersøkelse hvor vi får innsikt i hvordan brukere opplever tjenesten. Her har vi omtrent 1000 respondenter årlig, og kan vise til et bilde av hva brukerne synes om tjenesten. 

Når jeg ikke turte å ta kontakt fysisk,  var det fint å kunne sende en melding.

Elev 2020

Ta gjerne kontakt med oss om mulighetene for at Elevtjenesten kan tas i bruk ved skoler i ditt fylke – dersom vi ikke allerede er representert der, selvsagt!

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.