Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om å hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess.

What’s in it for me?

For elever/lærlinger:

 • Lettere kontakt med ressurspersoner og allerede eksisterende hjelpeapparat på skolen
 • Møter ikke lenger en “stengt” dør hos helsesykepleier og gjør det enkelt å booke tid til et møte
 • Tydelig oversikt over hvem som kan hjelpe 
 • Mulighet for å ta kontakt anonymt 
 • Døgnbasert chat-funksjon: eleven kan spørre om det man lurer på med en gang
 • Trygg og sikker plattform som ivaretar strenge krav til personvern og GDPR
 • Samlet oversikt over “ofte stilte spørsmål” som skolen selv har lagt ut
 • Kvalitetssikret informasjon kompetente fagpersoner
 • Tilgjengelighet for ressurspersoner dersom man er lærling og ikke har fysisk tilholdssted på skolen
 • Direkte kontakt med lærlingombudet i Fylkeskommunen

 

For de som vurderer å droppe ut:

 • Kan få umiddelbar hjelp og nødvendig informasjon om rettigheter/plikter
 • Vil aldri kunne møte en lukket dør
 • Kan ta kontakt anonymt om man synes det er vanskelig å snakke om drop out

 

For ressurspersoner (hjelperne) på skolen:

 • Lettere kontakt med elevene
 • Enkel og umiddelbar videreføring av samtale til andre hjelpere (dersom man ikke kan svare selv)
 • Tidsbesparende og effektiv kommunikasjonsmåte
 • Trygg og sikker plattform som ivaretar personvern og datalagring sammenliknet med SMS eller e-post
 • Vil kunne gi elevene raske svar på enkle spørsmål i form av en “ofte stilte spørsmål”-side som skolen administrerer selv. På den måten kan skolen alltid oppdatere relevante spørsmål og svar.

 

For skoleleder:

 • Økt synlighet av relevante hjelpetjenester på skolen
 • Kvalitetssikret digitalt hjelpemiddel for ansatte
 • Kan få tilsendt statistikk som måles per skole og som viser antall sendte meldinger, aktive brukere og tid per besøk på “ofte stilte spørsmål” 
 • Vi sørger for et enkelt opplæringskurs (1-2 timer) for å sørge for at alle hjelperne på skolen er trygge på løsningen før den tas i bruk
 • Får tilsendt ferdig markedsføringsmateriell og informasjon fra oss som kan henges opp på oppslagstavler (både fysisk og digitalt)
 • Nyhetsbrev med oppdateringer om viktige hendelser, tips eller fagartikler 

 

For skoleeier: 

 • Bidrar til å skape en helsefremmende skole som setter fokus på elevers psykiske helse gjennom å senke tersklene for å ta kontakt eller be om hjelp
 • Fremmer tilgjengeliggjøring av et allerede eksisterende hjelpeapparat på skolen
 • Senke terskler for å ta kontakt ved mobbing, depresjon, drop-out osv. 
 • Vi har laget en markedsføringspakke bestående av plakater, film, digitale  skjermplakater, bannere osv. Skolen vil jevnlig motta markedsføringsmateriell til bruk i skolen.
 • Ved å bruke appen kan man ivareta et kullansvar. Unge som ikke er elever ved skolen kan også få tilgang til ressurspersonene ved skolen. 
 • Det er muligheter for å legge til andre hjelpere utenfor skolen, for eksempel NAV og IKT.
 • Implementering av tjenesten: Vi setter opp løsningen for din skole. Dere får en egen plattform hvor dere eier og kan redigere alt innhold. På denne måten har skolene fleksibilitet og kan tilpasse alt innholdet lokalt.
 • Tar i bruk en etablert og sikker tjeneste som er i bruk i flere fylker og som er utviklet i samarbeid med og etter ønske fra mange elever
 • Vi gjennomfører også en årlig spørreundersøkelse hvor vi får innsikt i hvordan brukere opplever tjenesten. Her har vi omtrent 1000 respondenter årlig, og kan vise til et bilde av hva brukerne synes om tjenesten. 

 

For samfunnet:

 • Møter elevenes uttalte behov for å lettere få kontakt og oversikt over hvem som kan hjelpe
 • Bidrar til å sikre informasjonsspredning av kvalitetssikret og riktig faginformasjon fra kompetente ressurspersoner
 • Senker terskelene for at unge kan be om hjelp på deres premisser (digital plattform)
 • Vil kunne fremstå som et sentralt verktøy som kan tas i bruk for å hindre drop out og sørge for at flere fullfører skolegangen
 • Skape engasjement knyttet til psykisk og mental helse for elever og lærlinger 
 • Vi har også samlet en rekke nasjonale hjelpeorganisasjoner/tjenester i applikasjonen. Vi tror på tilgjengeliggjøring av hvem som kan hjelpe.

Vi skal bidra til enkel dialog mellom elever og ressurspersoner – det er vårt mantra i alt vi gjør og den største gevinsten vi kan oppnå! 

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.