Redusere frafall i skolen

Hvordan redusere frafall i skolen? Dette var spørsmålet designerne bak Kopling AS forsøkte å finne svar på da de i 2013 begynte å samtale ved elever ved pilotskolen Rosthaug Videregående skole i BFK.

Utenforskap

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. Utenforskap er dyrt for samfunnet og en tragedie for den det gjelder – vårt mål er å bidra til å øke gjennomføringen ved den videregående skolen ved å tilgjengeliggjøre hjelperne for elevene.

Det finnes mange grunner til frafall – de er både komplekse og svært sammensatt. Vår viktigste oppgave er bidra til dialog og å senke tersklene. Vi søker å gi elevene en god oversikt over hvem som kan hjelpe og å gi dem verktøyet for å komme i rask dialog. Samhandling på tvers av sektorer gir skolene mulighet til å hjelpe elevene raskere og muligheten for å dele fagpersoner bidrar til et bredere og bedre tilbud for elevene og hele kullet.

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.