Frafall – et samfunnsproblem

I dag går 200.000 ungdommer i videregående opplæring. 50.000 av dem kommer ikke til å fullføre. Når denne døra lukkes, snevrer det dramatisk inn fremtidsmulighetene. For samfunnet koster det milliarder

50 000. Det er flere enn det bor folk i Ålesund eller Sarpsborg.

Skolene har sosialrådgivere, og karriereveiledere, helsesøstre og psykologer, NAV-veiledere og minoritetsrådgivere. Men: Elever som trenger hjelp tar ikke kontakt. De opplever tjenestene som utilgjengelige. Skal elevene kontakte hjelperne, må det være når de vil, når de har tid og når de tør.

Hvordan kan vi bidra?

Gi unge ved den videregående skolen en enkel måte å ta kontakt med hjelpeapparatet ved skolen, kommunen og fylket når de har spørsmål.

Elevene ønsket seg en “rød knapp” de kunne trykke på og få hjelp – i stedet for å stå å banke på låste dører. Hjelperne ønsket seg en fot i døra.

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.